תקנון רכישה באתר

אנו מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלנו ומפרסמים את מדיניותנו בנוגע להגנת פרטיות באתר, ומתחייבים כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

כללי

באתר אינטרנטי נאסף מידע אודות המבקרים בו. חלק מהמידע הזה מאפשר לאתר לזהות את הגולש באופן אישי. מידע זה הוא מידע שהגולש מוסר ביודעין, למשל בעת שהוא מבצע רישום לשירותי האתר. חלק אחר מהמידע אינו מזהה את הגולש באופן אישי ולא נשמר ביחד עם פרטיו – מידע סטטיסטי מצטבר.

מאגרי המידע

נתוני הנרשמים שנאספו יישמרו במאגר המידע של הר ועמק זיתי עמק יזרעאל אגש"ח בע"מ,  ובאחריותה.

רישום לשירותי האתר

כאשר תדרש/י לתת פרטים אישיים במהלך גלישה באתר, אנו מבקשים את המידע הנחוץ על מנת שנוכל לתת את השירות באופן הטוב ביותר.

שימוש במידע

שימוש במידע הנאסף יעשה על פי מדיניות פרטיות זו, זאת כדי:

לשפר ולהעשיר את חוויית השימוש והשירות באתר.

כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך

לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

המידע המשמש אותנו הוא בעיקרו מידע סטטיסטי, כזה שלא מזהה אישית.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

 

אנו שולחים לנרשמים באתר מדי פעם מידע בדבר שירותינו (ניוזלטר) וכן מידע שיווקי או פרסומי – בדואר אלקטרוני. מידע כזה נשלח רק אם ניתנה הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת ניתן לבטל את ההסכמה ולהפסיק לקבלו.

 

אנו לא נמסור את פרטיהם האישיים של הנרשמים למפרסמים. עם זאת, אנו רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

 

מידע סטטיסטי כזה שיועבר לא מזהה את הנרשמים אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי

 

אנו לא נעביר לצד שלישי פרטים אישיים של הנרשמים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים הבאים:

 

        אם בוצעו באתר פעולות שבניגוד לחוק.

        במצב של מחלוקת משפטית בינינו המחייב חשיפת פרטיך.

        היה ויתקבל צו מבית משפט המורה למסור את פרטיך או מידע אודותיך לצד שלישי.

        בעקבות שיתוף פעולה עם חברות/גופים אחרים , ובלבד שישתמש במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

מדיניות שיווק מחדש בפרסום מקוון

 

        ספקי שרות (צד ג’) שונים, כולל Google, מראים מודעות שלנו באתרים ברשת;

        ספקי שרות (צד ג’) שונים, כולל Google, משתמשים בקובצי Cookieלהצגת מודעות מבוססות ביקורי עבר שלך באתר;

        ביכולתך בכל עת להפסיק את השימוש בקובצי Cookieשל ספקי שרות (צד ג’) שונים על ידי ביקור באתר זה; https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

עוגיות ((Cookies

 

אנו משתמשים ב”עוגיות” (Cookies) בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאמת פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיהם האישיות של המבקרים בו ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

אבטחת מידע

 

אנו מיישמים באתר ובמאגרי המידע שברשותנו מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. למרות שהמערכות והנהלים הללו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, הם לא נותנים בטחון מוחלט. לכן, אין אנו מתחייבים לכך שמאגרי המידע שלנו הנם חסינים באופן מוחלט כנגד גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

זכות לעיין במידע

 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי מונאייר תעופה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יחולו שינויים במדיניות הפרטיות, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.